วิธีการรับตั๋วโดยสาร

มีขั้นตอนการจองตั๋วดังนี้

- นำบัตรประชาชนไปยื่นเพื่อรับตั๋วโดยสารฉบับจริง ที่เคาร์เตอร์ ก่อนเวลาเดินทาง 30 นาที

ภูกระดึงทัวร์ จุดจอดท่าลี่ ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ท่าลี่
โทร. 085-4771517
จุดจอดผานกเค้า ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ผานกเค้า
โทร. 089-7098808
จุดจอดภูกระดึง ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ภูกระดึง
โทร. 089-7098808
จุดจอดเชียงคาน ปั้มน้ำมัน เชล
โทร. 088-314-3572
วังสะพุง ช่องขายตั๋ว บขส
โทร. 042-850-163
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 82
โทร. 0-2936-0511
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องขายตั๋ว บขส
โทร. 042-833-684

แผนที่ตั้ง บขส.เลย