เส้นทางเดินรถภูกระดึงทัวร์

มีรถให้บริการจากกรุงเทพไปจังหวัดเลย ทั้งขาไปและขากลับ ในเส้นทางดังนี้

เส้นทางที่ให้บริการ ภูกระดึงทัวร์ กรงุเทพฯ-บุณฑริก กรงุเทพฯ-บุณฑริก(online) กรงุเทพฯ-เลย-ภูหลวง กรงุเทพฯ-เลย-ภูหลวง(Online) กรุงเทพฯ-บัวใหญ่-เลย กรุงเทพฯ-บัวใหญ่-เลย (Online) กรุงเทพฯ-เกษตรฯ-บ้านเป้า กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ(Online) กรงุเทพฯ-เลย กรุงเทพฯ-เลย (Online) กรุงเทพฯ-เลย-ท่าลี่ กรุงเทพฯ-เลย-ท่าลี่ (Online) กรุงเทพฯ-เลย-บ้านเป้า กรุงเทพฯ-เลย-บ้านเป้า (Online) กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน (Online) ท่าลี่-เลย-กรุงเทพฯ ท่าลี่-เลย-กรุงเทพฯ (Online) บ้านเป้า-เลย-กทม บ้านเป้า-เลย-กรุงเทพฯ(Online) ภูหลวง-เลย-กรุงเทพฯ ภูหลวง-เลย-กรุงเทพฯ(Online) อุบลฯ-เดช-กรุงเทพฯ เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ(Online) เลย-กรุงเทพฯ เลย-บัวใหญ่-กทม เลย-บัวใหญ่-กรุงเทพฯ (Online)

ปัจจุบัน ภูกระดึงทัวร์ เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งท่านสามารถเลือกเดินทางในเส้นทางที่ต้องการได้ จากกรุงเทพ สู่ จังหวัดเลย และปลายทาง เช่น ภูกระดึง เมืองเลย เชียงคาน
ดังนั้นหากท่านต้องการเดินทางจากกรุงเทพไปปลายทางดังกล่าว สามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีเที่ยวรถให้บริการทุกวัน