รายละเอียดเส้นทางเดินรถ

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-เกษตรฯ-บ้านเป้า

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 0 ชั่วโมง  
3 ชัยภูมิ จุดจอดช่องสามหมอ 0 ชั่วโมง  
4 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 0 ชั่วโมง  
5 ชัยภูมิ จุดจอดหนองคัน 0 ชั่วโมง  
6 ชัยภูมิ จุดจอดภูเขียว 0 ชั่วโมง  
7 ชัยภูมิ จุดจอด เกษตรสมบูรณ์ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ชัยภูมิ จุดจอดบ้านเป้า 7 ชั่วโมง  
9 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 0 ชั่วโมง