รายละเอียดเส้นทางเดินรถ

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-บัวใหญ่-เลย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 อยุธยา ท่าวังน้อย 0 ชั่วโมง  
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 0 ชั่วโมง  
4 นครราชสีมา ปากช่อง 0 ชั่วโมง  
5 นครราชสีมา จุดจอด อ.บัวใหญ่ 0 ชั่วโมง  
6 ขอนแก่น โคกสี 0 ชั่วโมง  
7 ขอนแก่น จุดจอดโคกล่าม 0 ชั่วโมง  
8 ขอนแก่น จุดจอด อ.แวงน้อย 0 ชั่วโมง  
9 ชัยภูมิ จุดจอดยางหวาย 0 ชั่วโมง  
10 ชัยภูมิ จุดจอดคอนสวรรค์ 0 ชั่วโมง  
11 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 0 ชั่วโมง  
12 ชัยภูมิ จุดจอดหนองคัน 0 ชั่วโมง  
13 ชัยภูมิ จุดจอดภูเขียว 0 ชั่วโมง  
14 ชัยภูมิ จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 0 ชั่วโมง  
15 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 0 ชั่วโมง  
16 ขอนแก่น จุดจอดบ้านหัน 0 ชั่วโมง  
17 ขอนแก่น จุดจอดหนองเขียด 0 ชั่วโมง  
18 ขอนแก่น จุดจอดนาหนองทุ่ม 0 ชั่วโมง  
19 เลย จุดจอดผานกเค้า 0 ชั่วโมง  
20 เลย จุดจอดภูกระดึง 0 ชั่วโมง  
21 เลย จุดจอดห้วยไผ่ 0 ชั่วโมง  
22 เลย จุดจอดห้วยส้ม 0 ชั่วโมง  
23 เลย จุดจอดตาดข่า 0 ชั่วโมง  
24 เลย จุดจอดหนองหิน 0 ชั่วโมง  
25 เลย จุดจอดโคกขมิ้น 0 ชั่วโมง  
26 เลย วังสะพุง 0 ชั่วโมง  
27 เลย จุดจอดเลย1 0 ชั่วโมง  
28 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 10 ชั่วโมง