รายละเอียดเส้นทางเดินรถ

เส้นทาง : กรงุเทพฯ-เลย-ภูหลวง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 อยุธยา ท่าวังน้อย 0 ชั่วโมง  
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 0 ชั่วโมง  
4 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง 0 ชั่วโมง  
5 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 0 ชั่วโมง  
6 ชัยภูมิ จุดจอดช่องสามหมอ 0 ชั่วโมง  
7 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 0 ชั่วโมง  
8 ชัยภูมิ จุดจอดหนองคัน 0 ชั่วโมง  
9 ชัยภูมิ จุดจอดภูเขียว 0 ชั่วโมง  
10 ชัยภูมิ จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 0 ชั่วโมง  
11 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 0 ชั่วโมง  
12 ขอนแก่น จุดจอดบ้านหัน 0 ชั่วโมง  
13 ขอนแก่น จุดจอดหนองเขียด 0 ชั่วโมง  
14 ขอนแก่น จุดจอดนาหนองทุ่ม 0 ชั่วโมง  
15 เลย จุดจอดผานกเค้า 0 ชั่วโมง  
16 เลย จุดจอดภูกระดึง 0 ชั่วโมง  
17 เลย จุดจอดห้วยไผ่ 0 ชั่วโมง  
18 เลย จุดจอดห้วยส้ม 0 ชั่วโมง  
19 เลย จุดจอดตาดข่า 0 ชั่วโมง  
20 เลย จุดจอดหนองหิน 0 ชั่วโมง  
21 เลย จุดจอดโคกขมิ้น 0 ชั่วโมง  
22 เลย วังสะพุง 0 ชั่วโมง  
23 เลย จุดจอดทรายขาว 0 ชั่วโมง  
24 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 0 ชั่วโมง  
25 เลย ภูหลวง 10 ชั่วโมง