รายละเอียดเส้นทางเดินรถ

เส้นทาง : เลย-บัวใหญ่-กทม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
2 เลย จุดจอดเลย1 0 ชั่วโมง  
3 เลย วังสะพุง 2 ชั่วโมง  
4 เลย จุดจอดโคกขมิ้น 0 ชั่วโมง  
5 เลย จุดจอดหนองหิน 0 ชั่วโมง  
6 เลย จุดจอดตาดข่า 0 ชั่วโมง  
7 เลย จุดจอดห้วยส้ม 0 ชั่วโมง  
8 เลย จุดจอดห้วยไผ่ 0 ชั่วโมง  
9 เลย จุดจอดภูกระดึง 0 ชั่วโมง  
10 เลย จุดจอดผานกเค้า 0 ชั่วโมง  
11 ขอนแก่น จุดจอดนาหนองทุ่ม 0 ชั่วโมง  
12 ขอนแก่น จุดจอดหนองเขียด 0 ชั่วโมง  
13 ขอนแก่น จุดจอดบ้านหัน 0 ชั่วโมง  
14 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 4 ชั่วโมง  
15 ชัยภูมิ จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 0 ชั่วโมง  
16 ชัยภูมิ จุดจอดภูเขียว 5 ชั่วโมง  30 นาที
17 ชัยภูมิ จุดจอดหนองคัน 0 ชั่วโมง  
18 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 6 ชั่วโมง  
19 ชัยภูมิ จุดจอดคอนสวรรค์ 0 ชั่วโมง  
20 ชัยภูมิ จุดจอดยางหวาย 0 ชั่วโมง  
21 ขอนแก่น จุดจอด อ.แวงน้อย 0 ชั่วโมง  
22 ขอนแก่น จุดจอดโคกล่าม 0 ชั่วโมง  
23 ขอนแก่น โคกสี 0 ชั่วโมง  
24 นครราชสีมา จุดจอด อ.บัวใหญ่ 0 ชั่วโมง  
25 นครราชสีมา ปากช่อง 0 ชั่วโมง  
26 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 0 ชั่วโมง  
27 อยุธยา ท่าวังน้อย 0 ชั่วโมง  
28 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง