รายละเอียดเส้นทางเดินรถ

เส้นทาง : เลย-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
2 เลย จุดจอดนาด้วง 0 ชั่วโมง  
3 เลย วังสะพุง 0 ชั่วโมง  20 นาที
4 เลย จุดจอดโคกขมิ้น 0 ชั่วโมง  
5 เลย จุดจอดหนองหิน 0 ชั่วโมง  50 นาที
6 เลย จุดจอดตาดข่า 1 ชั่วโมง  
7 เลย จุดจอดห้วยส้ม 0 ชั่วโมง  
8 เลย จุดจอดห้วยไผ่ 0 ชั่วโมง  
9 เลย จุดจอดผานกเค้า 1 ชั่วโมง  10 นาที
10 เลย จุดจอดภูกระดึง 0 ชั่วโมง  
11 ขอนแก่น จุดจอดนาหนองทุ่ม 0 ชั่วโมง  
12 ขอนแก่น จุดจอดหนองเขียด 0 ชั่วโมง  
13 ขอนแก่น จุดจอดบ้านหัน 0 ชั่วโมง  
14 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 2 ชั่วโมง  
15 ชัยภูมิ จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 0 ชั่วโมง  
16 ชัยภูมิ จุดจอดภูเขียว 2 ชั่วโมง  40 นาที
17 ชัยภูมิ จุดจอดหนองคัน 0 ชั่วโมง  
18 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 3 ชั่วโมง  20 นาที
19 ชัยภูมิ จุดจอดช่องสามหมอ 0 ชั่วโมง  
20 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 0 ชั่วโมง  
21 นครราชสีมา ปากช่อง 0 ชั่วโมง  
22 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 0 ชั่วโมง  
23 อยุธยา ท่าวังน้อย 0 ชั่วโมง  
24 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง