รายละเอียดเส้นทางเดินรถ

เส้นทาง : ภูหลวง-เลย-กรุงเทพฯ(Online)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
2 เลย ภูหลวง 0 ชั่วโมง  
3 เลย วังสะพุง 0 ชั่วโมง  
4 เลย จุดจอดผานกเค้า 0 ชั่วโมง  
5 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง