รายละเอียดเส้นทางเดินรถ

เส้นทาง : บ้านเป้า-เลย-กทม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
2 เลย จุดจอดเลย1 0 ชั่วโมง  
3 เลย วังสะพุง 0 ชั่วโมง  45 นาที
4 ชัยภูมิ จุดจอดบ้านเป้า 4 ชั่วโมง  
5 เลย จุดจอดนาด้วง 0 ชั่วโมง  
6 เลย จุดจอดโคกขมิ้น 0 ชั่วโมง  
7 เลย จุดจอดหนองหิน 0 ชั่วโมง  
8 เลย จุดจอดตาดข่า 0 ชั่วโมง  
9 เลย จุดจอดห้วยส้ม 0 ชั่วโมง  
10 เลย จุดจอดห้วยไผ่ 0 ชั่วโมง  
11 เลย จุดจอดผานกเค้า 0 ชั่วโมง  
12 เลย จุดจอดภูกระดึง 0 ชั่วโมง  
13 ขอนแก่น จุดจอดนาหนองทุ่ม 0 ชั่วโมง  
14 ขอนแก่น จุดจอดหนองเขียด 0 ชั่วโมง  
15 ขอนแก่น จุดจอดบ้านหัน 0 ชั่วโมง  
16 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 3 ชั่วโมง  
17 ชัยภูมิ จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 3 ชั่วโมง  
18 ชัยภูมิ จุดจอด เกษตรสมบูรณ์ 4 ชั่วโมง  30 นาที
19 ชัยภูมิ จุดจอดภูเขียว 5 ชั่วโมง  
20 ชัยภูมิ จุดจอดหนองคัน 0 ชั่วโมง  
21 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 6 ชั่วโมง  
22 ชัยภูมิ จุดจอดช่องสามหมอ 0 ชั่วโมง  
23 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 0 ชั่วโมง  
24 นครราชสีมา ปากช่อง 0 ชั่วโมง  
25 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 0 ชั่วโมง  
26 อยุธยา ท่าวังน้อย 0 ชั่วโมง  
27 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง  5 นาที