รายละเอียดเส้นทางเดินรถ

เส้นทาง : ท่าลี่-เลย-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เลย จุดจอดท่าลี่
2 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 1 ชั่วโมง  20 นาที
3 เลย จุดจอดนาด้วง 0 ชั่วโมง  
4 เลย วังสะพุง 1 ชั่วโมง  40 นาที
5 เลย จุดจอดโคกขมิ้น 0 ชั่วโมง  
6 เลย จุดจอดหนองหิน 2 ชั่วโมง  
7 เลย จุดจอดตาดข่า 2 ชั่วโมง  20 นาที
8 เลย จุดจอดห้วยส้ม 0 ชั่วโมง  
9 เลย จุดจอดห้วยไผ่ 0 ชั่วโมง  
10 เลย จุดจอดผานกเค้า 2 ชั่วโมง  30 นาที
11 เลย จุดจอดภูกระดึง 2 ชั่วโมง  30 นาที
12 ขอนแก่น จุดจอดนาหนองทุ่ม 0 ชั่วโมง  
13 ขอนแก่น จุดจอดหนองเขียด 0 ชั่วโมง  
14 ขอนแก่น จุดจอดบ้านหัน 0 ชั่วโมง  
15 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 3 ชั่วโมง  30 นาที
16 ชัยภูมิ จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 0 ชั่วโมง  
17 ชัยภูมิ จุดจอดภูเขียว 4 ชั่วโมง  
18 ชัยภูมิ จุดจอดหนองคัน 0 ชั่วโมง  
19 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 4 ชั่วโมง  30 นาที
20 ชัยภูมิ จุดจอดช่องสามหมอ 0 ชั่วโมง  
21 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 0 ชั่วโมง  
22 นครราชสีมา ปากช่อง 0 ชั่วโมง  
23 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 0 ชั่วโมง  
24 อยุธยา ท่าวังน้อย 0 ชั่วโมง  
25 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง