รายละเอียดเส้นทางเดินรถ

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-เลย-บ้านเป้า (Online)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ชัยภูมิ จุดจอดบ้านเป้า 0 ชั่วโมง  
3 ชัยภูมิ จุดจอด เกษตรสมบูรณ์ 0 ชั่วโมง  
4 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 8 ชั่วโมง