รายละเอียดเส้นทางเดินรถ

เส้นทาง : กรงุเทพฯ-บุณฑริก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 บุรีรัมย์ จุดจอดนางรอง 0 ชั่วโมง  
3 สุรินทร์ จุดจอดปราสาท 0 ชั่วโมง  
4 ศรีสะเกษ จุดจอดกันทรลักษ์ 0 ชั่วโมง  
5 ศรีสะเกษ จุดจอด บ้านภูมิซรอล (ทางขึ้นเขา) 0 ชั่วโมง  
6 อุบลราชธานี จุดจอดน้ำยืน 0 ชั่วโมง  
7 อุบลราชธานี จุดจอดนาจะหลวย 0 ชั่วโมง  
8 อุบลราชธานี จุดจอดบุณฑริก 0 ชั่วโมง