แนะนำการจองตั๋วรถทัวร์เพื่อเดินทางไปเที่ยวเชียงคาน

สำหรับท่านใดที่ต้องการเดินทางไปเชียงคาน ท่านสามารถเลือกจองตั๋วรถทัวร์ของบริษัทภูกระดึงทัวร์ ซึ่งเรามีเที่ยวรถให้บริการในเส้นทาง กรุงเทพ-เลย-เชียงคาน ให้บริการทุกวัน โดยมีจุดขึ้นรถที่กรุงเทพ อยู่ที่สถานีหมอชิตใหม่

เชียงคาน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมของนักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และธรรมชาติที่ยังสวยงาม เมืองเชียงคานตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่สวยงามจากเชียงคาน และมองเห็นบ้านเรือนของคนลาวอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำโขง สำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเชียงคาน คือ การชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน การเดินทางเที่ยวถนนคนเดิน ชมทิวทัศน์ของแม่น้ำโขง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียวกับชาวบ้านในตอนเช้า เป็นต้นเชียงคาน มีโรงแรมและที่พัก ให้ท่านเลือกจองมากมาย นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเชียงคานจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ซึ่งจะมีอากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยว

แผนที่ตั้งเชียงคาน จ.เลย