ยินดีต้อนรับทุกท่าน

จองตั๋วรถทัวร์ภูกระดึงทัวร์  ผ่านระบบออนไลนฺ์ เส้นทาง กรุงเทพ - เลย ทั้งขาไป และ ขากลับ

จองตั๋วเอง เลือกที่นั่งเอง ผ่านระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ทันสมัย ท่านจึงมั่นใจได้ว่าทุกรายการจอง  มีที่นั่งแน่นอน

ไม่ได้ที่นั่ง คืนเงิน 100%

เงื่อนไขดังนี้

  1. ผู้โดยสารต้องตรวจสอบความถูกต้องของการจองตั๋วทุกครั้ง และชำระเงินถูกต้องครบถ้วน
  2. ผู้โดยสารต้องเช็คอินรับตั๋วไม่น้อยกว่า 30 นาทีก่อนรถออก ณ เคาน์เตอร์รับตั๋วที่กำหนดไว้
  3. สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเที่ยวรถหรือที่นั่งในกรณีจำเป็น
  4. คืนเงิน 100% ของราคาตั๋วโดยสาร โดยไม่รวมค่าดำเนินการจัดการ และค่าธรรมเนียมจุดรับชำระเงิน เฉพาะกรณีผู้ให้บริการเดินรถไม่สามารถจัดรถหรือที่นั่งใดๆ ให้ผู้โดยสารเดินทางได้ โดยผู้โดยสารต้องแจ้งที่โทร 02 269 6999 ไม่น้อยกว่า 15 นาทีก่อนรถออก
  5. สงวนสิทธิไม่คืนเงินสำหรับผู้โดยสารซึ่งปฏิเสธการเดินทาง และผู้โดยสารซึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท

รับตั๋วเดินทางได้อย่างไร

วันเดินทางจริง กรุณาไปรับตั๋วใบจริงเพื่อใช้ขึ้นรถ ก่อนเวลารถออก 30 นาที ที่เคาร์เตอร์ของบริษัทรถทัวร์ที่สถานีต้นทาง โดยแสดงบัตรประชาชนแก่เจ้าหน้าที่

Call Center   02-2696999

ชำระเงินค่าตั๋วรถได้อย่างไร

- ชำระเงินผ่านระบบบัตรเครดิต VISA และ Master Card

- ชำระเงินผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ใกล้บ้าน ทุกสาขา

- ชำระเงินผ่านเคาร์เตอร์ชำระเงินห้าง Big C ทุกสาขา

- ชำระเงินผ่าน Mobile Banking

จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ - ภูกระดึง

กรุงเทพ - ภูกระดึง

ภูกระดึงทัวร์จากกรุงเทพไปภูกระดึง

รายละเอียด

จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ - เลย

กรุงเทพ - เลย

ภูกระดึงทัวร์จากกรุงเทพไปจังหวัดเลย

รายละเอียด

จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ - เชียงคาน

กรุงเทพ - เชียงคาน

ภูกระดึงทัวร์จากกรุงเทพไปเชียงคาน

รายละเอียด